Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2011. ::: Vol.62 No.09-10

    Zoran Aralica

FINANCIRANJA INOVACIJA: MEĐUSOBNA UVJETOVANOST MAKRO- I MIKRO POIMANJA

Pregledni rad

Financiranje inovacija mehanizam je na razini poduzeća usmjeren ostvarenju ciljeva poslovanja. Na makrorazini interakcija gospodarstva sa globalnim financijskim sektorom utječe na financiranje inovativnoga djelovanja poduzeća povećanjem i/ili smanjenjem dostupnosti financijskih sredstava. Prvi je cilj ovoga rada istražiti odrednice na mikro- i makrorazini koje omogućuju razumijevanje financiranja inovacija, za razliku od drugoga cilja - istraživanja sveprisutnosti koncepta financiranja inovacija i njegove uvjetovanosti makro- i mikrorazinom ekonomske analize. Promjena prirode tehnologije s naglaskom na usmjerenost prema povećanju potrošnje pojedinaca rezultat je postojanja veće količine informacijsko komunikacijske tehnologije i biotehnologije i smanjuje značaj tehnologija kao dijela investicijskih aktivnosti na makrorazini. Taj nalaz zahtijeva znanje donositelja odluka iz područja inovacijske politike, ponajprije poznavanje mehanizama nastajanja i učinaka koje aktivnosti sa znanjem i tehnologijam imaju na okolinu u kojoj djeluju, a što pospješuje i njihovo odgovarajuće financiranje.

financiranje; tehnologije; institucionalno okruženje

Puni tekst (Hrvatski) Str. 544 - 558 (pdf, 178.98 KB)