Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2011. ::: Vol.62 No.05-06

    Margareta Gardijan

STRATEGIJE TRGOVANJA OPCIJAMA

Pregledni rad

Različite primjene opcija poziva i ponude u njihovim kombinacijama ili zasebno nazivamo strategijama trgovanja opcijama. Dinamično trgovanje na današnjim standardnim i OTC burzama opcija rezultiralo je pronalaskom više strategija trgovanja opcijama koje se koriste u svrhe špekulacije, zaštite od rizika i arbitraže. Sve se strategije zasnivaju na ukupno šest osnovnih dugih i kratkih pozicija u opcijama i imovini. Kombinacijama osnovnih pozicija stvaraju se nove neto pozicije različite rizičnosti i mogućih isplata. Moguće strategije brojne su i raznolike, pa investitor, koji ima na raspolaganju opcije određenih karakteristika, ima mogućnost primijeniti onu strategiju koja po rizičnosti, veličini i brzini ostvarenja isplate najviše odgovara cilju njegova trgovanja, njegovim očekivanjima u vezi s promjenom cijene ili očekivanjima vezanima uz kretanje volatilnosti cijene vezane imovine. Na financijskom tržištu opcije pružaju investitorima niz mogućnosti, ali je za njihovu primjenu potrebno znati specifične načine njihova korištenja. Višekriterijska sistematizacija najčešće korištenih opcijskih strategija prikazana u radu pridonosi njihovom boljem pregledu i razumijevanju.

izvedenice; opcije; trgovanje; strategija

Puni tekst (Hrvatski) Str. 311 - 337 (pdf, 270.44 KB)