Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2011. ::: Vol.62 No.05-06

    Davor Bukša

PROCES DEREGULACIJE HRVATSKOGA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Pregledni rad

Autor u ovome radu analizira ulogu i utjecaj direktiva Europske unije na proces liberalizacije unutarnjega tržišta električne energije i na usmjerenje prema otvorenome i slobodnome tržištu a isto tako i njihov utjecaj na proces deregulacije elektroenergetskoga sektora i onoga što je do sada provedeno u Republici Hrvatskoj. O privatizaciji elektroenergetskoga sektora nacionalnoga gospodarstva autor je u ovome radu autor izrazio svoje mišljenje - on smatra da privatizacija Hrvatske elektroprivrede nije dobra za Republiku Hrvatsku i za njezino gospodarstvo.

Hrvatska elektroprivreda; tržište električne energije; direktive; liberalizacija; deregulacija; privatizacija

Puni tekst (Hrvatski) Str. 286 - 310 (pdf, 303.57 KB)