Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2011. ::: Vol.62 No.05-06

    Ivan Šutalo
    Neven Ivandić
    Zrinka Marušić

UKUPAN DOPRINOS TURIZMA GOSPODARSTVU HRVATSKE: INPUT-OUTPUT MODEL I SATELITSKI RAČUN TURIZMA

Prethodno priopćenje

Promatrajući turizam kao skup svih djelatnosti gospodarstva kojeg određuje (turistička) potražnja, ovaj članak ima za svrhu procijeniti ukupan, izravan i neizravan, doprinos turizma gospodarstvu Hrvatske. Osnovu za procjenu veličine turizma i njegovog izravnog doprinosa gospodarstvu u okviru statistike turizma, pruža satelitski račun turizma. Procjena neizravnog i ukupnog doprinosa pretpostavlja korištenje različitih stohastičkih ili determinističkih modela. U ovom je radu procjena ukupnog doprinosa turizma zasnovana na input-output modelu kojeg sa satelitskim računom turizma povezuje izbor djelatnosti (matrica ukupnih međufaznih tokova dimenzije 13x13) i podaci o turističkoj potrošnji. Postupkom prikazanim u radu dobivena je statička procjena utjecaja turističke potražnje na hrvatski BDP u bazičnim cijenama za 2005. godinu. U svrhu unapređenja metoda procjena nužno je u budućnosti nastaviti daljnju intenzivniju suradnju turističkih stručnjaka i „nacionalnih računovođa“ Hrvatske, koja bi omogućila uspješnu primjenu dinamičkih simulacijskih modela podržanih modernim informacijskim tehnologijama.

turizam; satelitski račun turizma; input-output analiza; RAS metoda; izravan i neizravan doprinos turizma; bruto dodana vrijednost turizma Hrvatske

Puni tekst (Hrvatski) Str. 267 - 285 (pdf, 260.31 KB)