Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2010. ::: Vol.61 No.12

    Dubravko Radošević

STRATEGIJA LIBERALIZACIJE KAPITALNIH TOKOVA HRVATSKE S INOZEMSTVOM

Izvorni znanstveni članak

Liberalizacija kapitalnog računa zahtijeva različite sequencing strategije zavisno o strukturi kapitalnih tokova, prije svega, strukture kapitalnih priljeva. Selektivna liberalizacija kapitalnog računa – s različitim redoslijedom i brzinama liberalizacije individualnih komponenti međunarodnih tokova kapitala – mora biti sastavnim dijelom strategije liberalizacije financijskoga sektora i nacionalne ekonomije. Liberalizacija se mora uskladiti s jačom regulacijom i kontrolom financijskih tržišta, da bi se izbjegla nestabilnost financijskoga sustava u Hrvatskoj i mogućnost nastanka financijske krize. Ulazak Hrvatske u EMU mogao bi se odvijati u tri faze: u prvoj fazi, prije ulaska u EU, zemlja može voditi neovisnu monetarnu politiku i samostalno određuje tečajni aražman. Druga faza liberalizacije morala bi započeti ulaskom Hrvatske u članstvo EU i EMU, jer bi Hrvatska tada morala ući u ERM-2 mehanizam. U trećoj fazi, Hrvatska ulazi u EMU, tj. napušta vlastiti monetarni suverenitet i HNB postaje dijelom sustava ECB. Prema optimističkom scenariju, Hrvatska može postati članicom Europske Unije godine 2012., a uvesti euro najranije godine 2017. Isto bi tako, recesija u eurozoni moglo bi imati znatne negativne posljedice na brzinu ulaska Hrvatske u EMU, što bi se moglo ostvariti tek godine 2020.

kapitalne kontrole; kapitalni tokovi; financijska kriza; liberalizacija kapitalnoga računa

Puni tekst (Hrvatski) Str. 725 - 768 (pdf, 293.4 KB) downloads