Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2010. ::: Vol.61 No.11

    Ticijan Peruško

MODEL ZA UPRAVLJANJE PONUDOM BANKARSKIH KREDITA ZA STANOVNIŠTVO

Prethodno priopćenje

Pred bankarskim menadžmentom stoji stalni izazov upravljanja proizvodima i uslugama, da bi najboljom kombinacijom resursa ostvario planirani poslovni rezultat, uzevši u obzir tržišne uvjete, ograničenja i potrebe klijenata. Razvijanje novih modela zasnovanih na informacijama iz računovodstva, na internim i na eksternim korisnicima informacija, omogućuje sagledanje i unapređenje bankarskoga poslovanja i kreiranje mogućih scenarija u bankarskome poslovanju. Cilj je ovog istraživanja bio razviti model za upravljanje ponudom bankarskih kredita za segment stanovništva. Razvijeni model prilagodljiv je svakoj banci i poslužit će menadžmentu kao dodatna informacijska podloga u realizaciji poslovnih ciljeva. Primjena navedenoga modela omogućuje donošenje kvalitetnijih i cjelovitijih odluka u planiranju prodaje kredita u poslovanju sa stanovništvom, a primjena modela prikazana je na primjeru velike banke koja posluje na Hrvatskome bankarskome tržištu.

model za kredite stanovništvu; upravljanje bankarskim asortimanom; računovodstvene informacije; bankarsko poslovanje; optimizacija kreditnih proizvoda.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 683 - 698 (pdf, 197.39 KB)