Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2010. ::: Vol.61 No.11

    Dubravka Jurlina Alibegović
    Branko Blažević

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I UPRAVLJANJE LOKALNIM RAZVOJEM: PRIMJER FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

Prethodno priopćenje

Postoje mnogi razlozi da ključni elementi metodologije proračunskoga planiranja zasnovane na praćenju rezultata postanu sastavni dio mehanizma planiranja u upravljanju javnim izdacima na razini lokalne vlasti u Hrvatskoj. Istovremeno, i dalje ostaje problematika povezivanja proračunskih rashoda s postignutim konkretnim rezultatima u okviru posebnih proračunskih programa na razini jedinice lokalne samouprave. U ovome se radu razmatra iskustvo Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara u primjeni modernoga pristupa kojim se stimulira lokalni razvoj u Vukovaru i nude se rješenja kojima se unapređuje primjena. U radu je dan primjer stvaranja sustava praćenja i vrednovanja koji je zasnovan na pokazateljima o utrošenim resursima, o postignutim rezultatima i učincima u ostvarivanju posebnih i općih ciljeva strateškog razvoja grada Vukovara. Takav suvremeni način planiranja osigurava da se, na osnovi defi niranih općih i posebnih ciljeva, utvrde razvojni prioriteti, da se djelotvorno i učinkovito alociraju raspoloživi resursi i da se sustavno prati napredak koji proizlazi iz postavljenih ciljeva.

pokazatelji uspješnosti; jedinice lokalne samouprave; lokalni razvoj; Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara; grad Vukovar; Hrvatska.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 631 - 665 (pdf, 260.74 KB)