Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2009. ::: Vol.60 No.12

    Ljubo Jurčić
    Dragomir Vojnić

QUO VADIS CROATIA - Neke karakteristike momenta razvoja u svijetlu turbulentnih događanja u zemlji i svijetu - Kako dalje? - Hrvatska na putu u Europsku uniju -

Izvorni znanstveni članak

Hrvatska je u predtranzicijskom razdoblju imala jedno od najrazvijenijih gospodarstava. U tranzicijskom razdoblju njen sporiji razvoj u odnosu na većinu ostalih tranzicijskih zemalja posljedica je rata i atipičnog modela privređivanja. Atipični model privređivanja stvorio je makroekonomsko okruženje u kojem su domaći proizvodi izgubili, ili nisu mogli steći konkurentsku prednost. Jeftinija strana roba i jeftini strani krediti rezultirali su većom potrošnjom od proizvodnje, što je Hrvatsku dovelo u položaj visoko zadužene zemlje. Visoki vanjski dug je glavna prepreka daljnjem razvoju Hrvatske. Rješavanje te prepreke nalazi se u usklađivanju makroekonomske politike s industrijskom politikom i politikom ravnomjernog regionalnog razvoja. Ove politike trebaju stvoriti uvjete u kojima će se isplatiti raditi, proizvoditi i izvoziti. Uvjeti koji potiču masovno poduzetništvo, kao temelj tržišne ekonomije, uz obrazovanje za nove tehnologije i očuvanje okoliša uvjeti su za dugoročni gospodarski rast i društveni razvoj Hrvatske.

atipični model privređivanja; vanjski dug; industrijska politika; održivi razvoj

Puni tekst (Hrvatski) Str. 754 - 787 (pdf, 232.06 KB)