Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

Ekonomska politika Hrvatske (Online)

28. tradicionalno savjetovanje
Ekonomska politika Hrvatske u 2021.
Hrvatska poslije pandemije

PDF DOKUMENT (14,4 MB)

Ekonomska politika hrvatske u 2020

ISSN 2757-0606

Nakladnik:
Hrvatsko društvo ekonomista, Heinzelova 4a, Zagreb, www.hde.hr
Za Nakladnika:
prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, predsjednik HDE-a
Sunakladnik:
Inženjerski biro d.o.o., Zagreb, www.ingbiro.hr

Programsko-znanstveni odbor Savjetovanja
Predsjednik:
prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
Članovi:
dr. sc. Katarina Bačić
dr. sc. Mladen Mlinarević
doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić
prof. dr. sc. Josip Tica prof.
dr. sc. Darko Tipurić prof.
dr. sc. Mladen Vedriš

Glavni urednici:
prof. dr. Josip Tica
dr. sc. Katarina Bačić

Urednički odbor:
dr. sc. Katarina Bačić
doc. dr. sc. Lucija Rogić Dumančić
prof. dr. sc. Josip Tica

Lektorice:
Zrinka Mlinarević, MA
Mirna Rudeš, prof.

Grafička urednica:
Ana-Marija Perić, dipl. ing.

Učestalost izlaženja: jedanput godišnje
Postavljeno na mrežu: 2020. godine
Radovi su recenzirani na temelju dvostruke anonimne recenzije.