Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2008. ::: Vol.59 No.07-08

    Irena Guszak

MODEL LOGISTIČKE PODRŠKE UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Stručni rad

Nekretnine u vlasništvu i u posjedu jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj veliki su potencijal lokalnoga gospodarskoga razvitka. Unapređenje upravljanja tom imovinom za sobom povlači brojne koristi za građane. Sa svrhom analize mogućnosti doprinosa logistike unapređenju upravljanja nekretninama i izrade modela logističke podrške provedeno je empirijsko istraživanje u odabranim gradovima. Ispitivanje anketom obuhvatilo je gradove koji su aktivno radili na unapređenju upravljanja svojim nekretninama. Nalazi istraživanja ukazali su na niz potrebnih poboljšanja u upravljanju nekretninama, poput uvođenja cjelovitih evidencija, čišćenja vlasničkih podataka i poboljšanja financijskih rezultata nekretnina. Kao preduvjet za uvođenje poboljšanja i kao najvažniji element logističke podrške upravljanja identificiran je integralni informacijski sustav za prikupljanje i dostavljanje informacija, povezan s ostalim poslovnim sustavima u jedinicama lokalne samouprave. Na osnovi rezultata istraživanja razvijen je model logističke podrške upravljanja nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, primjena kojeg može pridonijeti stvaranju dodatnoga javnoga dobra.

logistika; upravljanje nekretninama; lokalna samouprava; informacijski sustav

Puni tekst (Hrvatski) Str. 469 - 493 (pdf, 300.81 KB)