Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2013. ::: Vol.64 No. 03

    Ruža Brčić
    Ivan Malbašić
    Sana Đukes

ULOGA I PONAŠANJE ZAPOSLENIKA U KRIZNOM MENADŽMENTU

Stručni rad

U radu se raspravlja o djelotvornoj komunikaciji na relaciji krizni menadžment – zaposlenici kao ključu za stvaranje odnosa povjerenja između navedenih strana, s obzirom na to da je poslovna kriza njihov zajednički problem. Naglašava se proaktivno ponašanje zaposlenika koje se odražava u afirmativnom podržavanju menadžmenta, kao i utjecaj transakcijskog, transformacijskog i transcendentalnog vodstva kriznog menadžera na proaktivnost zaposlenika. Poseban naglasak stavlja se na problematiku stjecanja povjerenja zaposlenika u krizni menadžment, u čemu znatnu (pa i presudnu) ulogu može odigrati djelotvorna interna komunikacija. Stoga se u radu daju i konkretne preporuke za razvoj komunikacijskih vještina kriznih menadžera. Isto tako, ističe se važnost ofenzivne strategije kriznog komuniciranja usmjerene prema zaposlenicima kao primarnim interesnim skupinama u stakeholderskom pristupu.

poslovna kriza; krizni menadžment; stilovi vodstva kriznih menadžera; organizacijska komunikacija; povjerenje zaposlenika

Puni tekst: pdf (251 KB), Hrvatski, Str. 279 - 296