Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@hde.hr

Prva obavijest

hde 2013

Najavljujemo ovogodišnje 22. tradicionalno savjetovanje Hrvatskog društva ekonomista na temu EKONOMSKA POLITIKA HRVATSKE U 2015. koje će se održati 12. – 14. studenoga 2014. u Grand Hotelu Adriatic u Opatiji.

Prijava radova - rokovi

Pozivaju se zainteresirani autori za sudjelovanje na savjetovanju da sažetke radova najkasnije do 1. rujna 2014. pošalju na hde@ingbiro.hr.

S obzirom na vremensko ograničenje trajanja savjetovanja, Znanstveno-stručni odbor će na temelju pristiglih sažetaka odabrati radove koji će biti uključeni u program savjetovanja, dok će pristigli radovi koji prođu uređivačku recenziju biti objavljeni u Zborniku radova 22. tradicionalnog savjetovanja. Svi autori će biti obaviješteni o prihvaćanju radova i mogućnosti prezentacije rada na savjetovanju. Predviđeno vrijeme za prezentacije je 10-15 minuta.

Konačne i cjelovite radove za objavu u Zborniku potrebno je predati najkasnije do 1. listopada 2014., a prihvatljiva dužina rada je do 8 kartica.

Radovi se šalju glavnoj koordinatorici mr. sc. Snježani Jurišić na: hde@ingbiro.hr

S. Jurišić [8.4.2014.]

Arhiva događaja

Na ovome mjestu možete pogledati sve ono što je vrijeme ostavilo iza sebe.

Ovaj dio "povijesti" vremenom će narasti jer mislimo objaviti doslovno sve radove koji su većinom prezentirani na našem tradicionalnom savjetovanju koje se svake godine održava u Opatiji...

Više pročitajte više...