Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@hde.hr

Officers of the CEA

Chairmanship

prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, predsjednik HDE

dr. sc. Mladen Mlinarević, dopredsjednik HDE

mr. sc. Snježana Jurišić,  glavni tajnik HDE

Elected Members of the Executive Committee

doc. dr. sc. Katarina Bačić

prof. dr. sc. Branko Blažević

dr. sc. Goran Buturac

doc. dr. sc. Tomislav Ćorić

prof. dr. sc. Lovorka Galetić

prof. dr. sc. Željko Garača

prof. dr. sc. Bruno Grbac

Dario Jurin, dipl. oec.

prof. dr. sc. Ljubo Jurčić >> internetske stranice >> email

mr. sc. Snježana Jurišić

dr. sc. Dragan Kovačević

dr. sc. Željko Lovrinčević

prof. dr. sc. Ivan Lovrinović

dr. sc. Zdravko Marić

dr. sc. Mladen Mlinarević

prof. dr. sc. Josip Tica

prof. dr. sc. Željko Turkalj

prof. dr. sc. Mladen Vedriš

Supervisory Board

dr. sc. Žarko Primorac, predsjednik

prof. dr. sc. Jože Perić

dr. sc. Dubravko Radošević

Court of Honor

prof. dr. sc. Ivan Mencer, predsjednik

akademik Gordan Družić

prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana

Honorary Chairmanship

prof. dr. sc. Mato Crkvenac, predsjednik

dr. sc. Branimir Lokin

Stjepan Mesić

dr. sc. Zarko Primorac

prof. dr. sc. Stjepan Tadijančević

dr. sc. Ivan Teodorović

prof. dr. sc. Dragomir Vojnić