Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2009. ::: Vol.60 No.09-10

    Duško Radulović

ENERGETSKE TVRTKE UNUTAR PROCESA LIBERALIZACIJE TRŽIŠTA ENERGIJE

Pregledni rad

Transformacija globalnog tržišta energije predstavlja izazov, ali i stvarnost za sve energetske tvrtke u svijetu. Ovaj članak analizira utjecaj liberalizacije tržišta energije na poslovne strategije energetskih tvrtki, a obuhvaća i odnose s kupcima. Analiza se zasniva na raznim znanstvenom radovima, gdje većinom prevladavaju autori koji istražuju proces liberalizacije energetike u Europi, sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova te marketinške aktivnosti energetskih tvrtki, uz poseban naglasak na liberalizaciju tržišta energije u Hrvatskoj. Dobiveni rezultati upućuju da proces liberalizacije energetike determinira kvalitetan odnos između energetskih tvrtki i njihovih kupaca. Sukladno tome, zaključak ovog rada predlaže energetskim tvrtkama da razviju snažniji odnos s kupcima kroz marketinške aktivnosti i efektivnu komunikaciju, kako bi si olakšale proces transformacije, ali i zadržale udio na tržištu energije.

tržište energije; liberalizacija; transformacija; marketing; okoliš

Puni tekst (Engleski) Str. 507 - 525 (pdf, 239.51 KB)