Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2009. ::: Vol.60 No.09-10

    Ivan Damir Anić
    Edo Rajh
    Ivan Teodorović

UTJECAJ KARAKTERISTIKA PODUZEĆA I STRATEŠKIH ČIMBENIKA NA USPJEŠNOST PODUZEĆA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI U HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

U ovome radu autori analiziraju čimbenike uspješnosti poduzeća. Uspoređuju se profitabilna i neprofi tabilna poduzeća u prerađivačkoj industriji u Hrvatskoj u odnosu na deset odabranih karakteristika poduzeća i strategijskih čimbenika. Hipoteze su testirane s podacima koji su prikupljeni anketnim istraživanjem poduzeća. Prikupljeni podaci analizirani su metodom analize varijance (ANOVA). Rezultati istraživanja pokazuju da su profitabilna poduzeća ona poduzeća koja su manja po veličini, mlađa po godinama poslovanja, jednako kao i ona poduzeća koja imaju višu razinu kapitalne intenzivnosti. Profitabilna poduzeća ulažu više u marketing. Ona imaju manji ukupan trošak radne snage, ali ujedno i isplaćuju veće bruto plaće po zaposlenom u usporedbi s neprofitabilnim poduzećima. Niža razina zaduženosti poduzeća također je važan čimbenik profitabilnosti poduzeća. Rezultati istraživanja dalje pokazuju da profitabilna poduzeća imaju višu razinu proizvodnosti rada u usporedbi s neprofitabilnim poduzećima. U radu se predlažu koristi rezultata istraživanja za industrijsku politiku i strategiju poduzeća u prerađivačkoj industriji.

Uspješnost poduzeća; karakteristike poduzeća; strategijski čimbenici; strategija poduzeća u prerađivačkoj industriji; Hrvatska

Puni tekst (Engleski) Str. 413 - 431 (pdf, 205.35 KB)