Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2009. ::: Vol.60 No.07-08

    Branka Ramljak
    Paško Anić Antić

POTREBE ZA INFORMACIJAMA INSTITUCIONALNIH INVESTITORA NA TRŽIŠTU KAPITALA REPUBLIKE HRVATSKE U PROCESU DONOŠENJA ODLUKA O INVESTIRANJU U DIONICE KOTIRAJUĆIH PODUZEĆA

Izvorni znanstveni članak

U uvjetima slobodne, tržišne ekonomije, sve više do izražaja dolazi proces globalizacije sa svim svojim popratnim efektima. Ključni čimbenici za tržišnu utakmicu koju proces globalizacije bezuvjetno nameće svjetskom gospodarstvu jesu količina, kvaliteta i brzina informacija prijeko potrebnih za kvalitetno upravljanje i za opstanak. Navedeni čimbenici uz zaoštravanje konkurencije prisiljavaju investitore, kreditore, trgovačka društva i sve druge sudionike na financijskim tržištima i na sve veće preuzimanje rizika. Za kvalitetno upravljanje rizicima najbitnije su kvalitetne informacije, a veliki je izvor informacija u računovodstvu trgovačkog društva. Nositelji informacija za vanjske korisnike (sudionike financijskih tržišta) su prvenstveno financijski izvještaji, a oni su proizvod financijskog računovodstva. Budući da se financijski izvještaji sastavljaju i objavljuju u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (dalje u tekstu MSFI), nameće se potreba istraživanja kvalitete računovodstvenih informacija kojoj je osnova primjena MSFI platforme. Autori će u članku pokazati kakve su potrebe za informacijama iz financijskih izvještaja što su ih prema MSFI platformi sastavili institucionalni investitori u procesu odlučivanja pri ulaganju u dionice kotirajućih trgovačkih društava. Osnova za takav prikaz bit će provedeno istraživanje na tržištu kapitala Republike Hrvatske.

institucionalni investitori; financijski izvještaji; financijska tržišta; tržište kapitala RH

Puni tekst (Hrvatski) Str. 332 - 347 (pdf, 203.59 KB)