Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2009. ::: Vol.60 No.03-04

    Jelena Budak
    Marijana Sumpor

NOVA INSTITUCIONALNA EKONOMIKA I INSTITUCIONALNA KONVERGENCIJA

Pregledni rad

U radu se analiziraju teorijske i empirijske spoznaje koje su u velikoj mjeri oblikovale današnje poimanje institucija i njihove uloge u upravljanju razvitkom. Istraživanje polazi od osnovnih postavki Nove institucionalne ekonomike i od njihove primjene u objašnjenju procesa institucionalne konvergencije. Tranzicija i proširenje Europske Unije, jednako kao i stvaranje zajednice koja će biti konkurentna na globalnome tržištu uvelike ovise i o kapacitetima i o kvaliteti zajedničkih i nacionalnih institucija odgovornih za provođenje razvojnih politika. U kontekstu razvojne politike i politike integracije Europske Unije (EU) upravo je konvergencija institucija jedan od ključnih problema. U smislu dalje konvergencije značajni napori predstoje razvijanju institucija i institucionalnih kapaciteta, kako novih zemalja članica EU, tako i budućih članica, kao što je Hrvatska. Ključni nalazi ovog rada identificiraju dalja istraživanja u području institucionalne ekonomike, posebno pokazatelja za mjerenje kvalitete institucija. Učinkovitija razvojna politika ovisit će o poboljšanju kvalitete institucija i o njihovoj daljoj konvergenciji prema uređenijim institucionalnim sustavima.

institucije; konvergencija; kohezija; nova institucionalna ekonomika; EU

Puni tekst (Hrvatski) Str. 168 - 195 (pdf, 213.69 KB)