Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2009. ::: Vol.60 No.03-04

    Dražen Koški

UTJECAJ PROMJENE DEVIZNOGA TEČAJA NA BILANCU ROBA REPUBLIKE HRVATSKE: EKONOMETRIJSKA ANALIZA

Izvorni znanstveni članak

Motiv za istraživanje kojeg su rezultati prikazani u ovome članku jest strukturni deficit bilance roba Republike Hrvatske u okolnostima njezina relativno visokoga i rastućeg inozemnoga duga. Svrha istraživanja bila je ekonometrijski pokazati dugoročnu međuovisnost efektivnoga deviznog tečaja i bilance roba Republike Hrvatske. Primjenom Johansenove metode testiranja postojanja kointegracije na ekonomski model u kojem se pretpostavlja da su uvezena i domaća dobra nesavršeni supstituti pokazano je da će porast realnoga efektivnoga deviznog tečaja za 1%, u prosjeku dugoročno smanjiti realni deficit bilance roba Republike Hrvatske približno za 2%. Unatoč rezultatima ekonometrijske analize, uzimajući u obzir relativno visoku inozemnu zaduženost Republike Hrvatske, valutne klauzule u ugovorima o kreditu i visoku uvoznu ovisnost hrvatskoga gospodarstva, ne bi se moglo zaključiti da bi se problem deficita bilance roba mogao riješiti isključivo politikom deviznoga tečaja. Naime, veća bi deprecijacija kune vjerojatno već u kratkome roku rezultirala financijskom krizom u zemlji, a poslije i međunarodnom nelikvidnošću.

devizni tečaj; deprecijacija kune; bilanca roba Republike Hrvatske; kointegracija; Johansenova metoda

Puni tekst (Hrvatski) Str. 152 - 167 (pdf, 174.7 KB)