Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2009. ::: Vol.60 No.03-04

    Ines Kersan Škabić
    Cinzia Zubin

UTJECAJ IZRAVNIH INOZEMNIH ULAGANJA NA RAST BDP, NA ZAPOSLENOST I NA IZVOZ U HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

Zbog velikih iznosa inozemnih investicija po stanovniku koje je Hrvatska privukla, svrha je ovoga rada utvrditi utječu li i na koji način FDI na odabrane (problematične) makroekonomske pokazatelje hrvatskog gospodarstva. U radu se istražuje utjecaj primljenih izravnih inozemnih ulaganja na gospodarski rast, na izvoz i na zaposlenost. Ekonometrijskom analizom (analiza vremenskih nizova, kointegracijske analize i VEC model, dekompozicija varijanci prognostičkih pogrešaka, impulsne reakcije varijabli) izrađena su dva usporedna VAR modela koja su u kointegracijskom prostoru identificirala veoma stabilnu i značajnu dugoročnu Cobb-Douglasovu funkciju proizvodnje. Utvrđeno je da priljev FDI ne utječe na rast BDP i na izvoz, ali na zaposlenost utječe s negativnim predznakom. Zaključuje se da su zbog maloga udjela greenfi eld ulaganja izostali očekivani pozitivni rezultati.

FDI; BDP; zaposlenost; izvoz

Puni tekst (Hrvatski) Str. 119 - 151 (pdf, 275.14 KB)