Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Veljača 2009. ::: Vol.60 No.01-02

    Željko Lovrinčević
    Maruška Vizek

POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U NOVIM ZEMLJAMA ČLANICAMA EU I U HRVATSKOJ: CIJENE, PRIUŠTIVOST I KONVERGENCIJSKI POTENCIJAL

Izvorni znanstveni članak

U ovome se članku analiziraju trendovi kretanja cijena poljoprivrednoga zemljišta u Hrvatskoj i u novim zemljama članicama Europske Unije. Uz cijene poljoprivrednoga zemljišta, računa se i analizira kretanje indeksa priuštivosti poljoprivrednoga zemljišta. Budući da navedene ekonomije prolaze kroz proces konvergencije, cijene i indeksi priuštivosti za Hrvatsku i za nove zemlje članice uspoređuju se sa starim zemljama članicama Europske Unije. Na osnovi te analize dolazi se do zaključka da su cijene poljoprivrednoga zemljišta u Hrvatskoj i u novim zemljama članicama višestruko niže u usporedbi sa starim zemljama članicama Europske Unije. No, zato što je u tijeku posljednjih desetak godina u Hrvatskoj i u novim zemljama članicama zabilježeno iznimno visoko povećanje cijena poljoprivrednoga zemljišta, priuštivost istog za ruralno stanovništvo postaje sve veći problem. Regresijska analiza determinanti cijena poljoprivrednoga zemljišta pokazuje da proizvodnost poljoprivredne proizvodnje i poljoprivredni dohodak najbolje objašnjavaju razinu cijena poljoprivrednog zemljišta.

poljoprivredno zemljište; priuštivost; regresijska analiza

Puni tekst (Hrvatski) Str. 28 - 49 (pdf, 195.17 KB)