Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@hde.hr

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2008. ::: Vol.59 No.11

    Manuel Benazić

POVEZANOST CIJENE DIONICA I DEVIZNOG TEČAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ: VEC MODEL

Izvorni znanstveni članak

U ovome se radu istražuje postoji li u Republici Hrvatskoj veza između cijene dionica i tečaja kune. Da bi se ispitala uzročnost, u radu se koristilo vektorskim modelom s korekcijom odstupanja (VEC model), dekompozicijom varijanci prognostičkih pogrešaka i analizom impulsnih odgovora. U radu je analizirana kratkoročna i dugoročna struktura modela. Analiza dugoga roka ukazuje da bi povećanje cijene dionica vodilo aprecijaciji tečaja, dok je u kratkome roku utjecaj cijene dionica na tečaj gotovo neznačajan. Dodatno, analiza impulsnih odgovora ukazuje da bi povećanje cijene dionica utjecalo na aprecijaciju tečaja.

cijene dionica; devizni tečaj; VEC model; kointegracija; dekompozicija varijanci prognostičkih pogrešaka; analiza impulsnih odgovora

Puni tekst (Hrvatski) Str. 669 - 687 (pdf, 187.58 KB)