Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@hde.hr

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2008. ::: Vol.59 No.11

    Edo Rajh
    Davor Mikulić
    Željko Lovrinčević

USPOREDBA METODOLOGIJA MJERENJA KONKURENTNOSTI NACIONALNOG GOSPODARSTVA I POLOŽAJ HRVATSKE

Izvorni znanstveni članak

Autori u radu analiziraju različite metodologije i pokazatelje nacionalne konkurentnosti. Poseban je naglasak stavljen na povezanost tzv. tvrdih indikatora konkurentnosti prema istraživanjima različitih institucija i mekih (anketnih) percepcija o stanju konkurentnosti. Razina konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva sagledana je sa stajališta različitih metodologija, pa je s velikom pouzdanošću i primjenom dviju različitih tehnika analize, zaključeno kako je nedvojbeno da metodologija WEF koju objavljuje tzv. Global Competitiveness Index ponajbolje u velikoj skupini analiziranih tranzicijskih zemalja opisuje napredak po pojedinim područjima i korelira s ostvarenom razinom gospodarskoga razvitka. Potom po pouzdanosti slijedi EBRD metodologija, a na začelju je metodologija kojom se koristi Svjetska banka – Doing Business.

konkurentnost; metodologija; Hrvatska

Puni tekst (Hrvatski) Str. 603 - 645 (pdf, 442.46 KB)