Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2008. ::: Vol.59 No.09-10

    Oriana Vukoja

ODREDNICE EKONOMSKOGA RASTA ZEMALJA SREDNJE I ISTOČNE EUROPE

Prethodno priopćenje

Održivost globalnih integracijskih trendova uvjetovana je konvergencijom dohodaka po stanovniku zemalja članica integracije. Zato je cilj ovoga rada bio analizirati problematiku ekonomskoga rasta i definirati odrednice rasta u odabranim zemljama srednje i istočne Europe. Nakon prikaza ključnih teorija ekonomskoga rasta slijedi kratak pregled transformacijskog procesa, gdje se specificiraju njegove osnovne ekonomske karakteristike. Poseban je naglasak stavljen na Hrvatsku, Rumunjsku i Bugarsku, ekonomske performanse kojih su se relativizirale u odnosu na odabrane zemlje okruženja, članice Europske unije. Rezultati pokazuju kako su ekonomske performanse bile relativno ujednačene u svim zemljama uzorka, dok su se analizirane odrednice rasta ponašale u skladu sa zaključcima relevantnih teorija rasta. Bitno za istaknuti je i identificirani izostanak tehnološkoga napretka kao generatora dugoročnoga ekonomskoga rasta. Analiza nije samo ukazala na postojeća ekonomska kretanja, već je bila usmjerena i na pokušaj odgonetavanja načina na koji će aktualni integracijski i budući ekonomski tokovi utjecati na odrednice rasta.

ekonomski rast; odrednice rasta; tranzicija; proširenje EU

Puni tekst (Hrvatski) Str. 549 - 575 (pdf, 418.79 KB)