Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2008. ::: Vol.59 No.09-10

    Tanja Kesić
    Sunčana Piri Rajh
    Helena Kesić

SEGMENTACIJA TRŽIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ PREMA ŽIVOTNOM STILU U PREHRANI

Izvorni znanstveni članak

Cilj rada je istražiti mogućnosti segmentacije prema životnom stilu u prehrani u Hrvatskoj. Pored toga specifični ciljevi rada su: 1. vidjeti koji segmenti se mogu izdvojiti temeljem stila života u prehrani; 2. Usporediti obilježja izdvojenih segmenata; i 3. Identificirati specifična sociodemografska obilježja izdvojenih segmenata. Anketa je provedena 2006. godine na uzorku od 902 potrošača. Kućanstva su odabrana korištenjem slučajnog zonskog uzorka u pet najvećih hrvatskih gradova. U istraživanju je korišten kroskulturno potvrđeni instrument kojega su razvili Brunsø i Grunert (FRL; Brunsø and Grunert, 1995; 1998). Instrument se sastoji od 69 pitanja koja su se odnosila na način kupovine, metode kuhanja, aspekte kvalitete, situacije konzumacije i motive kupovanja. Segmentacija je izvršena primjenom klaster analize (joining-tree clustering procedure). Identificirano je pet različitih segmenata s obzirom na životni stil u prehrani: Relaksirani, Tradicionalisti, Moderni, Zabrinuti nutricionisti i Eksperimentatori. Analizirane su socio-demografske karakteristike istaknutih segmenata.

životni stil u prehrani; segmentacija tržišta; ponašanje potrošača

Puni tekst (Engleski) Str. 603 - 522 (pdf, 160.86 KB)