Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Srpanj 2008. ::: Vol.59 No.07-08

    Marli Gonan Božac

SWOT ANALIZA MONISTIČKOG I DUALISTIČKOG SUSTAVA KORPORACIJSKOG UPRAVLJANJA I KONVERGENCIJA

Pregledni rad

Dva osnovna sustava korporacijskoga upravljanja (ili dva osnovna ustroja organa dioničkoga društva - modela) razvila su se u različitim ekonomskim i društvenim sustavima. Zakon o trgovačkim društvima iz 2003. izmijenjen je i dopunjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 107 od 19.10.2007.) koji će se primjenjivati od 1. travnja 2008. Budući da je pred dionička društva (u daljem tekstu: društva) postavljena mogućnost odabira između dvaju modela, svrha je ovoga rada analizirati obilježja svakoga od njih, jer mogućnost izbora nameće potrebu poznavanja njihovih obilježja. U radu se istražuju snage, slabosti, prilike i prijetnje dualističkoga i monističkoga sustava i SWOT analiza se modifi cira, tj. nadopunjuje dimenzijom konvergencije. Takva analiza pruža jednu novu ili drugačiju podlogu za razmatranje alternativa i za donošenje odluka.

korporacijsko upravljanje; monistički sustav; dualistički sustav; konvergencija; SWOT analiza

Puni tekst (Hrvatski) Str. 370 - 393 (pdf, 215.65 KB)