Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2008. ::: Vol.59 No.05-06

    Valerija Botrić

NAIRU: pojam i metode ocjene

Pregledni rad

Sa stajališta nositelja ekonomske politike i procesa donošenja odluka, važno je raspolagati informacijama o stanju u kojem se gospodarstvo u određenome trenutku nalazi. Na makroekonomskoj je razini, osim identifi kacije faze gospodarskoga ciklusa, važno imati informaciju postoje li u gospodarstvu inflacijski pritisci, koji upućuju na mogućnost „pregrijavanja“ gospodarstva. NAIRU je jedan od pokazatelja kojim se nositelji ekonomske politike, osobito u području monetarne politike, mogu koristiti pri donošenju odluka upravo u segmentu identifi kacije infl acijskih pritisaka. Ovaj rad sadrži pregled novije literature koja se bavi pojmom NAIRU, kako na teoretskoj razini, tako i na empirijskoj. Poseban naglasak stavljen je upravo na pregled različitih empirijskih metoda ocjene NAIRU, jer o njima ovisi i interpretacija rezultata.

NAIRU; makroekonomski modeli

Puni tekst (Hrvatski) Str. 243 - 265 (pdf, 249.3 KB)