Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2008. ::: Vol.59 No.05-06

    Ivan Damir Anić
    Edo Rajh

ISTRAŽIVANJE UTJECAJA DEMOGRAFSKIH ČIMBENIKA I ČIMBENIKA KUPNJE NA PONAŠANJE POTROŠAČA U KUPNJI OBUĆE U HRVATSKOJ

Izvorni znanstveni članak

Svrha je ovog istraživanja analizirati utjecaj demografskih čimbenika i čimbenika kupnje na ponašanje potrošača u kupnji obuće u Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni telefonskim upitnikom. Anketiranje je provedeno u svibnju i lipnju godine 2007. Podaci su analizirani primjenom analize varijance (ANOVA) i klaster analize. Rezultati istraživanja pokazuju da godine starosti anketiranoga, veličina kućanstva, obrazovanje, zanimanje i dohodak značajno utječu na izdatak potrošača, na broj pari kupljene obuće i planove za kupnju, ali ne i na prosječnu cijenu koju su potrošači platili za obuću. Spol i mjesto prebivališta anketiranih nisu značajni za predviđanje kupnje. Klasterskom analizom identificirane su dvije grupe kupaca: funkcionalni kupci i alfa kupci. U odnosu na funkcionalne kupce, alfa kupci kupili su više pari obuće, platili su višu cijenu za obuću i imali su veće izdatke na obuću. Poduzeća se mogu koristiti rezultatima istraživanja u kreiranju asortimana proizvoda, a koje bi bilo prilagođeno zahtjevima specifičnih skupina kupaca.

Hrvatska; ponašanje potrošača; tržište obuće; segmentacija tržišta; demografski čimbenici; čimbenici kupnje obuće

Puni tekst (Engleski) Str. 222 - 242 (pdf, 196.46 KB)