Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2008. ::: Vol.59 No.03-04

    Sandra Šokčević

ANALIZA IZVOZNE SPOSOBNOSTI HRVATSKOGA GOSPODARSTVA PRIMJENOM STRATEGIJE IZVOZNE EKSPANZIJE

Pregledni rad

U Republici Hrvatskoj se još uvijek nedovoljno teorijski izučava i praktički ne primjenjuje nijedna ekonomska strategija, što se veoma negativno odražava na stanje cjelokupnoga gospodarstva. Kritika analiza izvozne sposobnosti hrvatskoga gospodarstva pokazala je da je ekonomska politika vođena stihijski, a to je u velikoj mjeri utjecalo na nedovoljan rast BDP i poremećaje u njegovoj strukturi i na visoki deficit vanjskotrgovinske razmjene i visoku razinu vanjskoga duga. Zaključak je da bi primjena modela odgovarajuće dugoročno primjenjive strategije izvozne ekspanzije, koja se zasniva na izrazito vanjskoj orijentaciji i oštroj specijalizaciji i na snažnom i aktivnom uključivanju u međunarodnu podjelu rada kroz suvremene svjetske tijekove globalizacije i regionalne integracije, hrvatskome gospodarstvu donijela prijeko potreban uzlet sa slijedećim učincima: povećanje BDP, povećanje zaposlenosti, uravnoteženje platne bilance i podizanje razine izvozne konkurentnosti, a to bi u konačnici rezultiralo gospodarskom stabilnošu u cijeloj zemlji.

strategija izvozne ekspanzije; izvozna sposobnost; vanjska orijentacija

Puni tekst (Hrvatski) Str. 177 - 194 (pdf, 204.76 KB)