Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2008. ::: Vol.59 No.03-04

    Filip Fadić

PRIMJENA NAČELA UPRAVLJANJA ZASNOVANIH NA POSLOVNOJ IZVRSNOSTI U PRAKSI HRVATSKIH ORGANIZACIJA

Prethodno priopćenje

Poslovna je izvrsnost nova paradigma upravljanja organizacijom holističkim pristupom menadžmentu. Ona se zasniva na principima Upravljanja potpunom kvalitetom (TQM) i mjerenja i poboljšavanja raznih aspekata organizacije da bi se zadovoljili svi polagatelji prava. Uz vlasnike kapitala to su, kupci, dobavljači, partneri, zaposlenici, lokalna i šira zajednica, briga za okoliš i dr. Poslovna izvrsnost također daje osnove za dugoročni uspjeh i za održivi razvitak organizacija i društva. Za primjenu i uspostavu poslovne izvrsnosti služe nam modeli koji su proizašli iz prestižnih nagrada za kvalitetu. U Japanu je to The Deming Prize, u Americi - Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), a u Europi - European Quality Award (EQA). Europski model poslovne izvrsnosti razvila je Europska zaklada za upravljanje kvalitetom (EFQM) i to je danas najsnažniji model, široko prihvaćen i kojim se koriste mnoge strane, kako proizvodne, tako i uslužne, velike, srednje i male organizacije profitnog i neprofitnog sektora. Uz Europski model poslovne izvrsnosti (EFQM BEM) često se koristi i modelom Balanced Scorecard (BSC). Ta dva modela zajednički u komplementarnom pristupu daju snažnu osnovu organizacijama da kroz jasnu viziju, misiju i strategiju i primjenu istančanih metoda i alata, plove zacrtanim rutama na putu prema izvrsnosti. Empirijskim je istraživanjem provedenom u ovome radu pokazano da hrvatske organizacije još uvijek svoje poslovanje ne zasnivaju u dovoljnoj mjeri na poslovnoj izvrsnosti kao konceptu upravljanja. Da bi uspostavili, zadržali i ojačali svoju konkurentsku prednost u godinama surove globalizacije i pridruživanja Europskoj Uniji, hrvatskim će organizacijama biti potrebna što intenzivnija usmjerenost konceptima upravljanja zasnovanim na poslovnoj izvrsnosti.

Poslovna izvrsnost; Upravljanje potpunom kvalitetom; Modeli poslovne izvrsnosti; Hrvatske organizacije i poslovna izvrsnost; ISO 9000 serija standarda za upravljanje kvalitetom

Puni tekst (Hrvatski) Str. 125 - 152 (pdf, 434.11 KB)