Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2008. ::: Vol.59 No.03-04

    Ivana Mamić Sačer
    Sanja Sever
    Ana Oluić

ANALIZA MOGUĆNOSTI PRIMJENE MSFI-a ZA MALA I SREDNJA PODUZEĆA

Izvorni znanstveni članak

Međunarodni je odbor za računovodstvene standarde u veljači 2007. godine na svojim web stranicama objavio Nacrt standarda za mala i srednja poduzeća i dao ga je cjelokupnoj ekonomskoj javnosti na razmatranje. U ovome je radu obrađena većina komentara na Nacrt standarda primljena do kraja 2007. godine. Vodeći računa o potrebama malih i srednjih poduzeća i korisnika financijskih izvještaja, svi su se kreatori složili da su predloženi Međunarodni standardi za mala i srednja poduzeća znatno pojednostavnjeni u odnosu na potpune MSFI. No, isto se tako slažu da je potrebno još mnogo truda uložiti u izradu standarda prije nego što oni zažive u praksi, a to zbog harmonizacije računovodstvenih standarda koja se odvija na globalnoj razini. U radu je obavljena i analiza postojećih računovodstvenih rješenja na primjeru nekoliko zemalja, jer je prilikom analize mogućnosti primjene MSFI za mala i srednja poduzeća u nacionalne regulatorne dokumente potrebno prije svega poći od postojećega stanja koje je aktualno u određenim zemljama.

mala i srednja poduzeća; MSFI/MRS; nacionalni računovodstveni standardi; financijsko izvješćivanje

Puni tekst (Hrvatski) Str. 103 - 124 (pdf, 284.26 KB)