Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2007. ::: Vol.58 No.12

    Ilko Vrankić
    Jelena Vrbetić

TEOREM OVOJNICE U TEORIJI PONAŠANJA POTROŠAČA

Stručni rad

U ovome radu optimizaciju uz ograničenja smještamo u kontekst učinkovite raspodjele ograničenog dohotka i izvodimo Marshallove funkcije potražnje i indirektnu funkciju korisnosti. Ispitivanjem svojstava indirektne funkcije korisnosti dolazimo do teorema ovojnice na koji se oslanjamo u komparativno-statičkoj analizi. Rezultati koje u okviru teorije ponašanja potrošača povezujemo s teoremom ovojnice imaju zanimljivo ekonomsko tumačenje i osnova su dualnog pristupa koji mukotrpno rješavanje sustava jednadžbi u izvođenju funkcija potražnje zamjenjuje lagodnijim operacijama deriviranja i dijeljenja.

učinkovita raspodjela ograničenog dohotka; komparativno- statička analiza; teorem ovojnice; Royov identitet; dualnost

Puni tekst (Hrvatski) Str. 881 - 889 (pdf, 139.03 KB)