Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2007. ::: Vol.58 No.12

    Nina Pološki Vokić
    Helena Grizelj

OBRAZOVANJE I RAZVOJ ZAPOSLENIKA U HRVATSKIM ORGANIZACIJAMA

Izvorni znanstveni članak

Cilj rada je bio istražiti važnost i praksu obrazovanja i razvoja u hrvatskim organizacijama, s obzirom da opsežnije istraživanje tog tipa u Hrvatskoj nije provedeno. Obrazovanje i razvoj istraženi su na uzorku od 112 organizacija primjenom anketnog upitnika. Anketni upitnik rezultirao je s 60 pokazatelja obrazovanja i razvoja, grupiranih u pet grupa parametara, putem kojih se analizirala problematika. Na temelju prikupljenih podataka zaključeno je kako su hrvatske organizacije u zadnjih pet godina unaprijedile svoju praksu obrazovanja i razvoja zaposlenika, no kako obrazovanje i razvoj još uvijek nisu aktivnosti kojima se pridaje strategijski značaj. Također, analiza je pokazala da ne postoji značajna povezanost između karakteristika organizacija (veličina, vlasništvo, djelatnost, dobna i obrazovna struktura) i značaja kojeg one pridaju obrazovanju i razvoju zaposlenika, odnosno da u obrazovanju i razvoju u Hrvatskoj značajno ne prednjače one organizacije od kojih se to očekivalo. Kako teoretski navodi tako i empirijski nalazi rada ukazuju na potrebu za značajnijim ulaganjima hrvatskih organizacija u obrazovanje i razvoj njihovih zaposlenika, ne samo u svrhu konkurentnosti na domaćem tržištu, već i u svrhu ostvarivanja konkurentskih prednosti na sve integriranijem europskom i svjetskom tržištu.

obrazovanje i razvoj; pokazatelji obrazovanja i razvoja; obrazovanje u suvremenom društvu; obrazovanje u suvremenim organizacijama; karakteristike organizacija

Puni tekst (Hrvatski) Str. 851 - 880 (pdf, 564.23 KB)