Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2007. ::: Vol.58 No.12

    Radmila Jovančević

UTJECAJ IZRAVNIH INOZEMNIH INVESTICIJA NA HRVATSKO GOSPODARSTVO - KOMPARATIVNA ANALIZA

Prethodno priopćenje

Cilj je rada analizirati i usporediti tendencije inozemnih direktnih ulaganja u zemljama članicama posljednjeg proširenja EU. Analiza se bazira na tijekovima inozemnih direktnih ulaganja i inozemnih dugova u navedenim zemljama u periodu 1989 do 2006. Komparativna analiza inozemnih tijekova kapitala sugerira da postoji ogromna razlika u efikasnosti tih tijekova što se djelomično objašnjava karakterom inozemnih direktnih investicija (Greenfield nasuprot equity investicijama). Zaključak je rada, da bez obzira na volumen pritoka kapitala, nacionalna investicijska politika može imati presudan utjecaj na realni sektor gospodarstva.

izravna inozemna ulaganja; tranzicija; inozemni dug; investicijske politike

Puni tekst (Engleski) Str. 826 - 850 (pdf, 299.75 KB)