Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2007. ::: Vol.58 No.12

    Zvonimir Baletić
    Jelena Budak

INDEKSI EKONOMSKIH SLOBODA KAO MJERILA INSTITUCIONALNE KONVERGENCIJE HRVATSKE PREMA EU

Pregledni rad

U radu se kritički analizira doseg u primjeni i tumačenju dvaju pokazatelja ekonomske slobode. Polazeći od koncepta ekonomskih sloboda i liberalne doktrine na kojoj se zasnivaju agregatni pokazatelji, uspoređuju se indeks ekonomskih sloboda Heritage Foundation i indeks ekonomskih sloboda u svijetu prema Gwartneyu i Lawsonu. Uvidom u strukturu njihovih komponenti i prikazom dosadašnjega kretanja pokazatelja za Hrvatsku, ukazuje se na različitost ocjena stupnja ekonomske slobode u Hrvatskoj prema dvije slične mjere. Zbog važnosti procesa pridruživanja, kretanje vrijednosti obaju indeksa za Hrvatsku uspoređuje se sa zemljama EU. Rezultati ukazuju na potreban oprez u uporabi i tumačenju pokazatelja ekonomskih sloboda. Koncept indeksa ekonomskih sloboda podržava uvođenje normativnog sustava bez uvažavanja institucionalnih specifi čnosti zemlje. Argumentira se teza da su pokazatelji ekonomske slobode korisne preliminarne informacije inozemnim ulagačima, ali da nisu pouzdani pokazatelji kvalitete institucija koje se formalno u tijeku procesa približavanja EU ujednačuju da bi Hrvatska uspješno funkcionirala u EU.

ekonomske slobode; institucije; konvergencija; Hrvatska; EU

Puni tekst (Hrvatski) Str. 804 - 825 (pdf, 256.53 KB)