Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2007. ::: Vol.58 No.12

    Dubravko Radošević
    Stjepan Zdunić

HRVATSKA TRANZICIJSKA KONVERGENCIJA

Izvorni znanstveni članak

Autori u ovoj studiji problematiziraju hrvatsku tranzicijsku konvergenciju povezano s usporedivim Srednjoeuropskim tranzicijskim zemljama. Polazeći od modela nacionalne ekonomije šezdesetih godina 20. stoljeća, analiziraju obilježja i učinke procesa konvergencije po ključnim makroekonomskim varijablama. Na toj osnovi promišljaju međusobnu uvjetovanost nacionalnih ekonomskih politika s politikom Europske Unije.

nacionalna ekonomija; tranzicijska konvergencija; intervalutarni tečaj; stopa rasta; dvostruki deficit; vanjski bruto dug; finalna potrošnja; nadnice; apsorpcijski mehanizam

Puni tekst (Hrvatski) Str. 769 - 803 (pdf, 622.9 KB)