Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Studeni 2007. ::: Vol.58 No.11

    Josip Tica
    Ljubo Jurčić

RELATIVNI JEDINIČNI TROŠKOVI RADA: SLUČAJ NOVOPRIDRUŽENIH ZEMALJA

Prethodno priopćenje

Konkurentnost Hrvatske i pet novopridruženih članica EU analizirana je u ovome radu u okviru teorije relativnih jediničnih troškova rada. Jedinični troškovi rada izračunani su za Češku, Hrvatsku, Mađarsku, Poljsku, Slovačku i Sloveniju. Testovi kointegracije i VAR metodologija je primijenjena u procjenjivanju utjecaja relativnih jediničnih troškova rada na industrijsku proizvodnju. Rezultati naših istraživanja su ukazali na činjenicu da su relativni jedinični troškovi rada (konkurentnost) neznatno porasli tijekom promatranog razdoblja i da njihovo kretanje može objasniti kratkoročna kretanja industrijske proizvodnje u Hrvatskoj.

-

Puni tekst (Engleski) Str. 655 - 679 (pdf, 423.41 KB)