Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Listopad 2007. ::: Vol.58 No.09-10

    Ratko Zelenika
    Vinko Vidučić

MODEL RAZVITKA NAUTIČKOG TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ DO GODINE 2015.

Pregledni rad

Predmet je istraživanja u ovome radu razvitak nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj do godine 2015. Za definiranje svojstava i determinanti nautičkog turizma korišten je model na bazi matrice rasta. Analiza i vrednovanje pojedinih varijabli modela i dobijene izravne stope rasta imale su cilj znanstveno zasnovano formulirati rezultate istraživanja, prema najvažnijim teorijskim zakonitostima razvitka nautičkog turizma Republike Hrvatske. Autori su se u radu koristili odgovarajućim kombinacijama brojnih znanstvenih metoda, od njih se navode samo one najvažnije: metoda analize i sinteze, induktivna i deduktivna metoda, deskriptivna metoda, komparativna metoda, statistička i matematička metoda, metoda modeliranja (matrica rasta), metoda dokazivanja i metoda opovrgavanja. Novi model razvitka nautičkog turizma moguće je realizirati ovisno o ponašanju brojnih izravno ili neizravno uključenih čimbenika. Glavna znanstvena hipoteza dokazana je izravnim stopama rasta odabranih varijabli modela. Tako je dana znanstveno zasnovana potvrda hipoteze: Znanstvenim spoznajama o razvijanju nautičkog turizma Republike Hrvatske do godine 2015. moguće je predložiti novi model razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske do godine 2015.

model razvitka; nautički turizam; matrica rasta

Puni tekst (Hrvatski) Str. 522 - 544 (pdf, 376.62 KB)