Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2006. ::: Vol.57 No.07-08

    Mladen Meter

POTREBA INTENZIVNIJEG KORIŠTENJA I MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA RAČUNOVODSTVENO INFORMACIJSKIH SUSTAVA U HRVATSKIM PODUZEĆIMA

Izvorni znanstveni članak

U ovom su radu predstavljeni rezultati istraživanja provedenoga u hr-vatskim poduzećima, svrha kojih je utvrditi razine integriranosti korištenih računovodstveno informacijskih sustava u tim poduzećima - samu svrhu njiho-va korištenja. Naime, pretpostavka je za učinkovito korištenje takvoga sustava, za potrebe uspješnog poslovanja, odnosno neprekidnog donošenja kvalitetnih poslovnih odluka, odgovarajuća razina integriranosti aplikacija pojedinačnih područja poslovanja unutar cjelovitog informacijskog sustava.Pojedini rezultati istraživanja eksplicitno ukazuju na potrebu inten ziv-nijeg korištenja, ali isto tako i na potrebu unapređenja postojećih računo-vodstveno informacijskih sustava u hrvatskim poduzećima, da bi na primje-ren način mogli potpomoći kvalitetnijem odvijanju poslovnih aktivnosti.

računovodstveno informacijski sustav; integriranost; poslovno odlučivanje

Puni tekst (Hrvatski) Str. 518 - 545 (pdf, 477.77 KB)