Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2006. ::: Vol.57 No.07-08

    Goran Buturac

HORIZONTALNA I VERTIKALNA SPECIJALIZACIJA U MEĐUNARODNOJ ROBNOJ RAZMJENI: SLUČAJ CASE OF CROATIA AND THE CZECH REPUBLIC

Izvorni znanstveni članak

U radu se analiziraju horizontalna i vertikalna specijalizacija u međunarodnoj robnoj razmjeni u Hrvatskoj i Češkoj. Rad je usmjeren na značaj i ulogu pojedinih proizvodnih grupa u ukupnoj strukturi međunarodne robne razmjene. Analiza je napravljena primjenom k-means klaster metode. Ulazne su varijable RCA pokazatelj, GL indeks i RUV pokazatelj, a objek-ti proizvodne grupe na razini tri znamenke SMTK. U strukturi intra-indu-strijske razmjene Hrvatske prevladava vertikalna specijalizacija i izvoz male dodane vrijednosti. Hrvatska ostvaruje izvoz relativno velike dodane vrije-dnosti razmjenom duhanskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, i dijela tekstilnih i ribljih proizvoda. Brodogradnja, koja ima najveći udio u robnom izvozu Hrvatske, ima obilježje horizontalne specijalizacije. Najznačajniji proizvodi kod kojih dominira izvoz male dodane vrijednosti su najveći dio poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvodi od drveta. U uspored-bi s Hrvatskom, u intra-industrijskoj razmjeni Češke prevladavaju horizon-talna specijalizacija, i vertikalna specijalizacija, gdje je izvoz velike dodane vrijednosti.

intra-industrijska razmjena; vertikalna specijalizacija; horizontalna specijalizacija; komparativne prednosti; Hrvatska; Češka

Puni tekst (Hrvatski) Str. 475 - 489 (pdf, 215.71 KB)