Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2006. ::: Vol.57 No.07-08

    David Nguyen Thanh
    Manfred Rose

METODE DJELOTVORNOG IZRAČUNA OPOREZIVE DOBITI – ISKUSTVO IZ SUDJELOVANJA U PROCESU POREZNE REFORME GODINE 2003 U DISTRIKTU BRČKO, BOSNA I HERCEGOVINA

Prethodno priopćenje

Cilj je ovoga rada s ekonomskog gledišta ocijeniti argumente za i protiv raznih pri-jedloga reformi na području oporezivanja dobiti. U toj su namjeri autori pokušali osvi-jetliti neke nesporazume u tekućoj reformskoj raspravi, pomiriti suprotstav ljene pozicije zagovarača (I) računovodstva na čistoj gotovinskoj osnovi i (II) računovodstva na čistoj obračunskoj osnovi, zatim identifi cirati održive opcije koje kombiniraju prednosti obiju metoda i raspravljaju mogućnosti i granice pristupa pojednostavljenju metode izračuna poreza na dobit u praksi. U ovome članku autori također predstavljaju novu metodu određivanja oporezive dobiti na osnovi heidelberškog modela jednostavnog poreza (Hei-delberg Simple Tax Model). Ta se nova metoda primjenjuje u distriktu Brčko, Bosna i Hercegovina, od godine 2004.

porezna reforma; oporezivanje dobiti; heidelberški model jednostavnoga poreza

Puni tekst (Engleski) Str. 547 - 562 (pdf, 150.27 KB)