Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2005. ::: Vol.56 No.12

    Željko Lovrinčević
    Zdravko Marić
    Edo Rajh

KAKO OPTIMALNO REGIONALIZIRATI HRVATSKU?

Izvorni znanstveni članak

U ovom radu propituje se izbor optimalne varijante statističke regionalizacije Hrvatske na NUTS II razini. Kriteriji za izbor varijante jesu: kriteriji Eurostata o broju stanovnika, maksimalan financijski učinak od pristupa strukturnim fondovima u dugoročnom razdoblju i kriterij homogenosti pojedinih regija kao osnovica za vođenje dugoročne konzistentne politike regionalnog razvitka. Autori propituju osam varijanti statističke regionalizacije i pokazuju što za Hrvatsku izbor svake od njih znači s financijskog i razvojnog stajališta. Ispitane su varijante statističke regionalizacije sa dvije, tri i četiri NUTS II regije i sve dobre i loše strane pojedine varijante. Dalje autori propituju pitanje povezanosti koncepta vođenja regionalne politike (bottom-up i top-down) i adekvatnost pojedine varijante statističke regionalizacije za vođenje regionalne politike u Hrvatskoj.

regionalizacija; Hrvatska; strukturni fondovi EU

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1109 - 1160 (pdf, 1.63 MB)