Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Rujan 2005. ::: Vol.56 No.09

    Damir Juričić

PRIMJENA METODE SIMULACIJE U OCJENI KREDITNOG RIZIKA

Stručni rad

Proces analize kreditnog rizika poslovnog sustava složen je i ovisno o metodi analize može biti više ili manje precizan i transparentan. Primjenom metode simulacije brojnih mogućih stanja poslovnog sustava u budućnosti, jednako kao i statističkom obradom dobijenih nizova, moguće je preciznije i transparentnije kvantifi cirati stvarnu mjeru rizika kreditiranja, tj. rizika nemogućnosti povrata duga. Autor u članku donosi elemente metode simulacije i važnost koeficijenata pokrića duga (DSCR i KDSCR) kao jedne od mjera izražavanja kreditnog rizika.

kreditni rizik; EBITDA.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 706 - 719 (pdf, 332.99 KB)