Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Kolovoz 2005. ::: Vol.56 No.07-08

    Ratko Zelenika
    Mirjana Babić

KORPORATIVNI IMIDŽ - OSNOVNI ČIMBENIK OPSTANKA I RAZVITKA OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA NA GLOBALNOME TRŽIŠTU

Pregledni rad

Pod utjecajem globalizacije sve je jača konkurencija i na hrvatskome tržištu osiguranja, na kojem se nude isti ili slični osiguravateljni proizvodi po približno jednakim cijenama. Zbog toga, kao i zbog rizika neisplate buduće štete kojem se osiguranik izlaže kod sklapanja ugovora o osiguranju, unapređenje korporativnog imidža osiguravajućeg društva ima sve značajniju ulogu u povećanju njegove konkurentnosti na tržištu, rastu tržišnoga udjela i profita. Sukladno s time, pravilno implementiranje korporativnog imidža i upravljanje njime ključni je čimbenik opstanka i razvitka osiguravajućeg društva koje posluje u uvjetima globalne ekonomije, pa upravljanje imidžom postaje osnovna marketinška disciplina svakog uspješnoga osiguravajućega društva. Prema rezultatima istraživanja, najbolji imidž (među sedam najvećih osiguravajućih društava) na tržištu osiguranja Primorsko-goranske županije ima osiguravajuće društvo Croatia, koje ima i najveći tržišni udio. Na drugome je mjestu Allianz Zagreb, koji prema tržišnome udjelu zauzima treće mjesto. No, da bi i dalje uspješno poslovala u uvjetima jake globalne konkurencije, oba će osiguravajuća društva morati repozicionirati svoj imidž. Naime, ispitanici Croatiu percipiraju kao zastarjelo osiguravajuće društvo, koje nema osobito kvalitetan odnos prema osiguranicima, a Allianz doživljavaju kao malo osiguravajuće društvo, visokih cijena i nedovoljne dostupnosti osiguravateljnih proizvoda.

korporativni imidž; globalizacija; upravljanje imidžom

Puni tekst (Hrvatski) Str. 501 - 522 (pdf, 516.92 KB)