Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

linkedin

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Lipanj 2005. ::: Vol.56 No.05-06

    Ljubo Jurčić

EKONOMSKI RAZVITAK INVESTICIJE, FIKSNI KAPITAL I EKONOMIJA I POLITIKA TRANZICIJE

Izvorni znanstveni članak

Autor ovog članka se već ranije bavio istraživanjem znanstvenog opusa Dragomira Vojnića, jednog od najistaknutijih hrvatskih ekonomista. Dragomir Vojnić je jedan od obnovitelja Ekonomskog instituta, Zagreb 1952. godine. Ovaj Institut pripada najstarijim ekonomskim institutima u ovom dijelu Euro-pe. Osnovan je 1939., a časopis Ekonomski pregled 1935. godine. Dragomir Vojnić je znanstveni savjetnik (emeritus) Ekonomskog instituta, Zagreb, i redovni profesor (emeritus) na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu. Član je i suradnik prvo Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a kasnije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 1972. do 1990. bio je predsjednik Saveznog ekonomskog savjeta. Od 1973. do 1993. direktor je Ekonomskog instituta, Zagreb. Znanstveni rad Dragomira Vojnića obuhvaća dvije cjeline: (1) ekonomski razvitak, investicije i fi ksni kapital i (2) ekonomija i politika tranzicije. Od dvanaest objavljenih knjiga, šest se odnosi na prvu a drugih šest na drugu cjelinu istraživanja. Na području ekonomske znanosti objavio je preko 200 članaka u zemlji i inozemstvu. Bio je vrlo aktivan u međunarodnoj znanstvenoj suradnji. Kao direktor Ekonomskog instituta, Zagreb naročito je surađivao s Bečkim institutom za komparativne međunarodne studije, Institutom za međunarodno ekonomsko i političko istraživanje Ruske akademije znanosti(Moskva) i Institutom za komparativne studije Državnog sveučilišta u Floridi (Tallahassee).

tržište; kapitalizam; održivi razvitak; neoliberalizam; tranzicija; rad; kapital; solidarnost.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 347 - 373 (pdf, 223.03 KB)