Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2005. ::: Vol.56 No.03-04

    Ivan Mencer

OSIGURANJE KVALITETE I VISOKOŠKOLSKE USTANOVE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Recenzija, Prikaz

Visoko školstvo u Republici Hrvatskoj ima obvezu uskladiti se s principima Bolonjske deklaracije, a to zato što je Hrvatska 2001. potpisala tu Deklaraciju. Pritom se nailazi na potrebu da se zadovolje raznovrsni zahtjevi. Jedan je od njih i postojanje sustava osiguranja kvalitete. Tim sustavom država zadržava nadzor nad autonomijom sveučilišta, a razlog je za to razumljiv. Sveučilišta postaju autonomna u uvjetima kada država zadržava obvezu alimentiranja obrazovnih i znanstveno-istraživačkih programa. Dakle, autonomija nije samo pravo sveučilišta, već i odgovornost prema državi, poslodavcima, strukovnim udruženjima, studentima i njihovim roditeljima. Spremnost na uvođenje sustava osiguranja kvalitete na visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj istražuje se uz pomoć upitnika koji sadrži 16 pitanja. Dobijeni rezultati upućuju na raznovrsnost shvaćanja kvalitete u visokome obrazovanju, različitost mišljenja o kvaliteti rada ustanova visokog obrazovanja i na mogućnosti primjene sustava osiguranja kvalitete.Želi li se uvesti i održavati sustav osiguranja kvalitete u visokome školstvu Republike Hrvatske potrebno je provesti organizacijske nadopune u ustanovama visokog obrazovanja i akciju izobrazbe u osiguranju kvalitete.

visoko obrazovanje; osiguranje kvalitete; vanjska prosudba; unutarnja prosudba.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 239 - 258 (pdf, 226.83 KB)