Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2005. ::: Vol.56 No.03-04

    Josip Božičević
    Teodor Perić

PROMETNI KORIDORI BALTIK-JADRAN- KONCEPCIJSKE POSTAVKE ZA OPTIMIZACIJU PROMETNE MREŽE

Izvorni znanstveni članak

Prometno je povezivanje ovim koridorima iznimno povoljno za sve pri-jevoze kojima je cilj putovanje područjem Indijskog oceana i prolaz Sueskim kanalom. Tako je primjerice trajanje kombiniranog prijevoza roba (željeznica, cesta, brod) izravnim nizom Baltik-Jadran kraće za 5-7 dana od putovanja iz područja Baltika, sjeverozapadne i srednje Europe (polazište u lukama na Baltičkom i Sjevernom moru) do Indijskog oceana, kada se koristi dužim putem brodom oko Afrike ili prijevozom kroz Sueski kanal. Uz dodatni uvjet razvitka i racionalnog funkcioniranja lučke i terminalne logistike multimodalnim koridorom Baltik-Jadran skraćuje se prijevozni put za nekoliko tisuća nautičkih milja. Prijedlog poboljšanja prometnoga povezivanja zasniva se na opciji kori-štenja zemljopisno najkraće i najpovoljnije kopnene veze između Jadranskoga i Baltičkoga mora zbog njihove duboke usječenosti u europski kontinent. Trasiranje izravnog multimodalnog koridora Baltik-Jadran prilog je optimizaciji buduće sveeuropske prometne mreže.

koridor; Baltik-Jadran; prometno povezivanje; transportna mreža.

Puni tekst (Hrvatski) Str. 185 - 203 (pdf, 1.52 MB)