Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Travanj 2005. ::: Vol.56 No.03-04

    Davorin Kračun

TRANZICIJA, STABILIZACIJA I EKONOMSKI RAST: ISKUSTVO SLOVENIJE

Izvorni znanstveni članak

Za Sloveniju možemo konstatirati da je njezina tranzicija odstupala od prevladavajućih uzoraka postavljenih na početku istočnoeuropskih tranzicija, u dvije bitne karakteristike: prvo, opći odnos prema reformi bio je prilično konzervativan i čitav je proces imao više elemenata postupnosti, nego šok terapije. Drugo, Slovenija je inflaciju tolerirala u znatno većoj mjeri nego što je to bilo prihvatljivo za druge pristupnice EU, ali oba odstupanja imaju svoje razloge. Odlučujuće razdoblje u kojem su bile postavljene osnove kasnijeg trajnog ekonomskog rasta, bilo je između 1991. i 1994. U tome su razdoblju bile započete ključne reforme, a uspio je i preokret iz recesije u rast, uz istovremeno umjereno sniženje inflacije. Redoslijed monetarne reforme, stabilizacije i liberalizacije uvoza ostvario je povoljne uvjete za sniženje inflacije i za gospodarski oporavak. Sve do svršetka devedesetih godina prošloga stoljeća neki prioriteti, kao što su gospodarski rast, smanjivanje nezaposlenosti i održavanje izvozne konkurentnosti, bili su rangirani kao značajniji od sniženja inflacije. Tek je neposredno pred ulazak u EU i ERM2 bilo potrebno sniženje inflacije postaviti na prvo mjesto ekonomsko političkih ciljeva.

tranzicija; gradualizam; stabilizacija; Slovenija

Puni tekst (Hrvatski) Str. 145 - 162 (pdf, 249.74 KB)