Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2004. ::: Vol.55 No.11-12

    Lidija Dedi

MOGUĆNOSTI PRIMJENE GEOMETRIJSKOG BROWNOVOG GIBANJA ZA VREDNOVANJE OPCIJA

Pregledni rad

Ponašanje cijena dionica u veoma kratkom vremenu osnovica je vrednovanja uvjetovanih tražbina, posebno onih koje se javljaju kao formalizirane opcije, ali i u parametrima koji defi niraju dugoročno ponašanje u dionicama skrivenih opcija. Promjenama cijena dionica mijenja se rizičnost uvjetovanih tražbina, pa za vrednovanje većine njih nije moguće primijeniti koncept ekonomske vrijednosti. Jedna je od mogućnosti vrednovanja opcija oslanjanje na stohastičko ponašanje cijena dionica ili neke druge vezane imovine, pa je važno odrediti stohastički proces koji opisuje to ponašanje. Stohastički proces u kontinuiranom vremenu, poznat pod nazivom geometrijsko Brownovo gibanje, odnosno Wienerov proces sastavni je dio mnogih modela vrednovanja opcija. Najpoznatiji model vrednovanja opcija jest Black–Scholes model, a polazi od pretpostavke da cijene dionica slijede geometrijsko Brownovo gibanje. Bez obzira na kritike i postojanje brojnih alternativnih modela vrednovanja opcija, B/S model najkorišteniji je model i zajedno s različitim prilagodbama može poslužiti za vrednovanje različitih opcija i poslovnih procesa koji sadrže određene opcijske elemente.

vrednovanje opcija; geometrijsko Brownovo gibanje; Black-Scholes model

Puni tekst (Hrvatski) Str. 1002 - 1017 (pdf, 249.12 KB)