Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2004. ::: Vol.55 No.11-12

    Krešimir Dragić
    Damir Lamza

DETERMINANTE DIZAJNIRANJA DOMAĆEGA TRŽIŠTA DRŽAVNIH VRIJEDNOSNICA

Prethodno priopćenje

Razvitak domaćega tržišta državnih obveznica važan je čimbenik koji utječe na razvitak financijskoga tržišta. Ta je problematika posebno važna za mlada tržišta i za tržišta u nastajanju. U tekstu su izdvojene determinante razvitka tržišta državnih obveznica koje su zajedničke tim tržištima, pa je svaka od njih pojedinačno analizirana. Tekst obuhvaća i problematiku u Republici Hrvatskoj koja je poslužila kao svojevrstan «poučak» iz kojeg se vide sva težina i odgovornost kreatora ekonomske politike sa stajališta političkog, ali i čistog ekonomskog poimanja stvarnosti. Iz ovoga poučka može se zaključiti da se u ukupnoj ekonomskoj problematici zanemaruje važan aspekt, a to je razvitak financijskoga tržišta. U procesu razvitka fi nancijskoga tržišta prije deset godina nije prepoznata važnost novčanoga tržišta. Iz sadašnje perspektive kao da se ponavlja prošlost, samo su ovog puta državne obveznice zamijenile novčano tržište. Razvitak domaćega tržišta državnih obveznica ima itekako važnu ulogu u razvitku financijskoga tržišta koje je nelikvidno u usporedbi sa sličnim tržištima zemalja u okruženju, što je u ovome radu dokazano.

državne vrijednosnice; monetarna i fiskalna politika; strategija izdanja državnih obveznica; primarno tržište; primarni dileri; otvorene aukcije; sindicirana izdanja; koordinacija monetarne i fiskalne politike

Puni tekst (Hrvatski) Str. 967 - 1001 (pdf, 445.98 KB)