Hrvatsko
društvo
ekonomista

Heinzelova 4a
Zagreb 10000
tel. 01/46 00 888
fax. 01/46 50 366
e-mail: hde@ingbiro.hr

facebook

BROJEVI ::: AUTORI ::: PRETRAŽIVAČ

Prosinac 2004. ::: Vol.55 No.11-12

    Nataša Kurnoga Živadinović

UTVRĐIVANJE OSNOVNIH KARAKTERISTIKA PROIZVODA PRIMJENOM FAKTORSKE ANALIZE

Izvorni znanstveni članak

Svrha je istraživanja prikazanoga u ovome radu sažimanje velikog broja karakteristika proizvoda na manji broj osnovnih karakteristika. Utvrditi osnovne karakteristike proizvoda korisno je, primjerice u istraživanju tržišta, za razvitak novoga ili za poboljšanje postojećih proizvoda, za bolje razumijevanje kupaca, ili u svrhu oglašavanja, da bi se što bolje komuniciralo s publikom i slično. Svaki proizvod okarakteriziran je nizom karakteristika, ali se u tom velikome broju neke i preklapaju. Postavlja se pitanje jesu li te karakteristike doista različite ili se mogu grupirati u faktore? U tu je svrhu provedeno empirijsko istraživanje o karakteristikama proizvoda „kava“. Na prikupljenim podacima primijenjena je faktorska analiza da bi se od velikoga broja karakteristika dobile osnovne karakteristike, odnosno od većega broja izvornih varijabli manji broj faktora. Faktorska analiza na osnovi petnaest izvornih varijabli rezultirala je sa četiri izlučena faktora.

faktorska analiza; istraživanje tržišta; karakteristike proizvoda

Puni tekst (Hrvatski) Str. 952 - 966 (pdf, 201.33 KB)